Personligheterna kartlagda

Nu har protokollen från SKK:s nya mentalbeskrivning BPH kommit. Det var alltså ungtikarna Maja och Nässla som testades. Beskrivaren noterade vad han såg där och då. Mycket tycker jag stämmer med min uppfattning om de båda hundarnas personlighet, Maja är mer intresserad av främmande människor än Nässla, till exempel.
Men Nässla är mer intresserad av lek med föremål än Maja. Där visar testet tvärtom, vilket jag tror berodde på att den testledare som Nässla fick negativ erfarenhet av i första momentet stod vid leksaken.

Det var ändå intressant att vara med på det. Resultatet som det presenteras i Hunddata är svårt att tolka. I avelsdata går det att få fram spindeldiagram och sammanfattningar. Jag lägger in diagrammen här. Eftersom bara nio pumi genomgått BPH än går det inte att dra många slutsatser om rasgenomsnittet. Men ju fler pumi som gör desto sannare blir bilden.
Först Majas diagram:

20130904-113609.jpg

Sen Nässlas:

20130904-113733.jpg

Personlighetsbeskrivning

Nu har Maja och Nässla varit på BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. Intressant. Båda förvånade testledaren med att vara mycket uthålliga på att få fram godis, som var ett av momenten.
Ihärdigast av alla hundar de testat där, typ.
Ingen av dem reagerade på skotten. Annars kändes det som att det här att vara social med främmande människor slog igenom på andra moment också. Framförallt Nässla blev mindre lekfull och nyfiken än hon skulle varit om testledaren inte varit precis bredvid. Det började med att testledaren skulle känna igenom hunden och titta på tänder, något de är vana vid sker på ett bord. På marken gick det inte så bra. Nässla löpte så vi startade sist.
Varken Maja eller Nässla beskrevs som ”ljudlig” men i verkligheten har de ju båda väldigt nära till skall.
Ja, jag har försökt göra MH några gånger förut och inte fått plats så det var bra att få gjort detta nu.
Resultatet kommer att läggas ut på skk:s avelsdata om några dagar.