Bilder på valparna

Valparna är nu nästan sex veckor. Här kommer det obligatoriska förbrytargalleriet. Det är väldigt svårt att få dem att stå still när de är vakna. Men nu är det avklarat. Tikarna har fått sina namn men det är inte bestämt än vilken hane som ska få vilket namn. Det är en ståbild och en sittbild för varje valp. Först kommer de tre tikarna Snötass, Fnyka och Lavin. Sen kommer två hanar utan bröstfläck och sist kommer två hanar med vit bröstfläck.