BILDER 2016

2016 var året när Maja fick sex fina valpar med Isko. Vi behöll Elda, Lyckodraken Ljungeld.